Bråk kalkylatorn med parentes och potenser

Bråk kalkylatorn med parentes, potenser och beräkningshistorik.
Kalkylatorn räknar bråktal och decimaltal.
Addition, subtraktion, multiplikation, division, potenser.
Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Bråk kalkylatorn med parentes och potenser

Bråk kalkylatorn med parentes, potenser och beräkningshistorik

Beräkna uttryck som innehåller bråktal, decimaltal, de fyra räkneoperationer (addition, subtraktion, multiplikation och division), potenser och parenteser.

Kalkylatorn räknar bråktal och decimaltal.

Grundläggande funktioner: addition, subtraktion, multiplikation, division, potenser.

Addition och subtraktion av bråk med samma nämnare.

Addition och subtraktion av bråk med olika nämnare.

Multiplikation och division av bråk.

Parentes: ()

Räknare hanterar prioriteringsreglerna.

Beräkningshistorik.

Copyright © 2017 Intemodino Group s.r.o.
Alla rättigheter förbehålls